Lemański, J. (2016). Partykularyzm Bożych wyborów drogą do uniwersalnego celu w świetle Pięcioksięgu. Verbum Vitae, (10), 13-24. Pobrano z https://czasopisma.kul.pl/vv/article/view/1411