Lemański, J. (2016). Wierność Boga i wierność Mojżesza – dwa lekarstwa na bałwochwalstwo Izraela (Wj 32,7-14). Verbum Vitae, (11), 15-25. Pobrano z https://czasopisma.kul.pl/vv/article/view/1421