Lemański, J. (2016). Wierność Boga i wierność Mojżesza – dwa lekarstwa na bałwochwalstwo Izraela (Wj 32,7-14). Verbum Vitae, 11, 15-25. https://doi.org/10.31743/vv.1421