Dziadosz, D. (2016). Boża i ludzka wierność. Teologiczny obraz zdobycia Kanaanu. Verbum Vitae, 11, 43-66. https://doi.org/10.31743/vv.1428