Dziadosz, D. (2016). Boża i ludzka wierność. Teologiczny obraz zdobycia Kanaanu. Verbum Vitae, (11), 43-66. Pobrano z https://czasopisma.kul.pl/vv/article/view/1428