Piwowar, A. (2016). Wierność w czasie próby (Syr 2,1-6). Verbum Vitae, (11), 99-126. Pobrano z https://czasopisma.kul.pl/vv/article/view/1430