Chyła, J. (2015). Poznanie Boga i człowieka w Obrazie Niewidzialnego. Verbum Vitae, (16), 229-246. Pobrano z https://czasopisma.kul.pl/vv/article/view/1533