Duda, J. (2015). Chrzest krwi jako heroiczny wyraz doskonałego świadectwa w nauczaniu Orygenesa. Verbum Vitae, (27), 209-225. Pobrano z https://czasopisma.kul.pl/vv/article/view/1601