Żurek, A. (2016). Chrześcijanin „człowiekiem pokoju” (Ps 37,37) w tradycji Ojców Kościoła okresu przedkonstantyńskiego. Verbum Vitae, 30, 213-229. https://doi.org/10.31743/vv.1717