Żurek, A. (2017). Chrześcijanin „człowiekiem pokoju” (Ps 37,37) w tradycji Ojców Kościoła okresu przedkonstantyńskiego. Verbum Vitae, (30), 213-229. Pobrano z https://czasopisma.kul.pl/vv/article/view/1717