Wygralak, P. (2016). Jezus Chrystus i pokój. Refleksje św. Augustyna z Hippony. Verbum Vitae, 30, 259-276. https://doi.org/10.31743/vv.1727