Wygralak, P. (2017). Jezus Chrystus i pokój. Refleksje św. Augustyna z Hippony. Verbum Vitae, (30), 259-276. Pobrano z https://czasopisma.kul.pl/vv/article/view/1727