Szymik, S. (2017). „Czyńcie sobie ziemię poddaną” (Rdz 1,28). Cywilizacyjny postęp ludzkości w świetle Rdz 1-11. Verbum Vitae, 31, 21-44. https://doi.org/10.31743/vv.1758