Szymik, S. (2017). „Czyńcie sobie ziemię poddaną” (Rdz 1,28). Cywilizacyjny postęp ludzkości w świetle Rdz 1-11. Verbum Vitae, (31), 21-44. Pobrano z https://czasopisma.kul.pl/vv/article/view/1758