Nowińska, J. (2017). Stanisław Hałas, Biblijne słownictwo miłości i miłosierdzia na zderzeniu kultur. Określenia hebrajskie i ich greckie odpowiedniki (Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II 2011). Verbum Vitae, (31), 343-349. Pobrano z https://czasopisma.kul.pl/vv/article/view/1762