Szymik, S. (2017). Tomasz Twardziłowski, Ekologiczna hermeneutyka Biblii: cele, rezultaty, zastosowania (Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego 2015). Verbum Vitae, (31), 365-370. Pobrano z https://czasopisma.kul.pl/vv/article/view/1772