Szymik, S. (2017). Tomasz Twardziłowski, Ekologiczna hermeneutyka Biblii: cele, rezultaty, zastosowania (Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego 2015). Verbum Vitae, 31, 365-370. https://doi.org/10.31743/vv.1772