Klukowski, M. (2017). Nicholas Thomas Wright, Dobra Nowina. Wiadomość, która zmieniła świat (Kraków: Wydawnictwo WAM 2016). Verbum Vitae, (31), 371-381. Pobrano z https://czasopisma.kul.pl/vv/article/view/1774