Klukowski, M. (2017). Nicholas Thomas Wright, Dobra Nowina. Wiadomość, która zmieniła świat (Kraków: Wydawnictwo WAM 2016). Verbum Vitae, 31, 371-381. https://doi.org/10.31743/vv.1774