Kuśmirek, A. (2017). „Cóż ci uczyniłam, żeś mnie zbił już trzy razy?” (Lb 22,28). O tym jak oślica przemówiła do pogańskiego proroka. Verbum Vitae, (32), 95-125. Pobrano z https://czasopisma.kul.pl/vv/article/view/1832