Smykowski, K. (2017). Człowiek i zwierzęta towarzyszące. Refleksje teologa moralisty. Verbum Vitae, 32, 445-460. https://doi.org/10.31743/vv.1833