Smykowski, K. (2017). Człowiek i zwierzęta towarzyszące. Refleksje teologa moralisty. Verbum Vitae, (32), 445-460. Pobrano z https://czasopisma.kul.pl/vv/article/view/1833