Stefański, J. (2018). Gniew Boga a hermeneutyka krzyżokształtna. Gregora A. Boyda apologetyczna lektura starotestamentalnych tekstów o przemocy nakazanej przez Boga. Verbum Vitae, (34), 465-491. https://doi.org/10.31743/vv.2018.34.18