Piwowar, A. (2015). Funkcje i zadania arcykapłana według Księgi Mądrości Syracha. Verbum Vitae, 17, 107-132. https://doi.org/10.31743/vv.2000