Burda, W. (2015). Modlitwa w Dziejach Apostolskich. Verbum Vitae, (22), 111-135. Pobrano z https://czasopisma.kul.pl/vv/article/view/2054