LEMAŃSKI, J. Wierność Boga i wierność Mojżesza – dwa lekarstwa na bałwochwalstwo Izraela (Wj 32,7-14). Verbum Vitae, v. 11, p. 15-25, 1 jan. 2016.