ŻUREK, A. Chrześcijanin „człowiekiem pokoju” (Ps 37,37) w tradycji Ojców Kościoła okresu przedkonstantyńskiego. Verbum Vitae, v. 30, p. 213-229, 1 dez. 2016.