WYGRALAK, P. Jezus Chrystus i pokój. Refleksje św. Augustyna z Hippony. Verbum Vitae, v. 30, p. 259-276, 1 dez. 2016.