SZYMIK, S. „Czyńcie sobie ziemię poddaną” (Rdz 1,28). Cywilizacyjny postęp ludzkości w świetle Rdz 1-11. Verbum Vitae, v. 31, p. 21-44, 18 maio 2017.