SZYMIK, S. Tomasz Twardziłowski, Ekologiczna hermeneutyka Biblii: cele, rezultaty, zastosowania (Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego 2015). Verbum Vitae, n. 31, p. 365-370, 18 maio 2017.