KUŚMIREK, A. „Cóż ci uczyniłam, żeś mnie zbił już trzy razy?” (Lb 22,28). O tym jak oślica przemówiła do pogańskiego proroka. Verbum Vitae, n. 32, p. 95-125, 19 out. 2017.