KUŚMIREK, A. Marina Paszuk, Białoruskie przekłady Pisma Świętego w latach 1926-2013. Studium historyczno-porównawcze (Mińsk: Wydawnictwo «Pro Christo» 2017). Verbum Vitae, n. 34, p. 519-522, 7 nov. 2018.