PIWOWAR, A. Funkcje i zadania arcykapłana według Księgi Mądrości Syracha. Verbum Vitae, v. 17, p. 107-132, 2 set. 2015.