Lemański, J. (2016) Partykularyzm Bożych wyborów drogą do uniwersalnego celu w świetle Pięcioksięgu, Verbum Vitae, 10, s. 13-24. doi: 10.31743/vv.1411.