Lemański, J. (2016) „Wierność Boga i wierność Mojżesza – dwa lekarstwa na bałwochwalstwo Izraela (Wj 32,7-14”), Verbum Vitae, 11, s. 15-25. doi: 10.31743/vv.1421.