Chyła, J. (2015) Poznanie Boga i człowieka w Obrazie Niewidzialnego, Verbum Vitae, (16), s. 229-246. Dostępne na: https://czasopisma.kul.pl/vv/article/view/1533 (Udostępniono: 23styczeń2020).