Chyła, J. (2015) Poznanie Boga i człowieka w Obrazie Niewidzialnego, Verbum Vitae, 16, s. 229-246. doi: 10.31743/vv.1533.