Stefański, J. (2015) VIII przykazanie Dekalogu na tle koncepcji świadectwa i świadka w tekstach legislacyjnych Starego Testamentu, Verbum Vitae, (27), s. 21-46. Dostępne na: https://czasopisma.kul.pl/vv/article/view/1599 (Udostępniono: 23styczeń2020).