Stefański, J. (2015) VIII przykazanie Dekalogu na tle koncepcji świadectwa i świadka w tekstach legislacyjnych Starego Testamentu, Verbum Vitae, 27, s. 21-46. doi: 10.31743/vv.1599.