Duda, J. (2015) Chrzest krwi jako heroiczny wyraz doskonałego świadectwa w nauczaniu Orygenesa, Verbum Vitae, 27, s. 209-225. doi: 10.31743/vv.1601.