Żurek, A. (2016) „Chrześcijanin «człowiekiem pokoju» (Ps 37,37) w tradycji Ojców Kościoła okresu przedkonstantyńskieg”o, Verbum Vitae, 30, s. 213-229. doi: 10.31743/vv.1717.