Szymik, S. (2017) „«Czyńcie sobie ziemię poddaną» (Rdz 1,28). Cywilizacyjny postęp ludzkości w świetle Rdz 1-1”1, Verbum Vitae, 31, s. 21-44. doi: 10.31743/vv.1758.