Kuśmirek, A. (2017) „«Cóż ci uczyniłam, żeś mnie zbił już trzy razy?» (Lb 22,28). O tym jak oślica przemówiła do pogańskiego prorok”a, Verbum Vitae, (32), s. 95-125. Dostępne na: https://czasopisma.kul.pl/vv/article/view/1832 (Udostępniono: 19styczeń2020).