Kuśmirek, A. (2017) „«Cóż ci uczyniłam, żeś mnie zbił już trzy razy?» (Lb 22,28). O tym jak oślica przemówiła do pogańskiego prorok”a, Verbum Vitae, 32, s. 95-125. doi: 10.31743/vv.1832.