Królikowski, J. (2018) Czy gniew zawsze jest grzechem?, Verbum Vitae, 33, s. 445-461. doi: 10.31743/vv.2018.33.17.