Piwowar, A. (2015) “Funkcje i zadania arcykapłana według Księgi Mądrości Syracha”, Verbum Vitae, 17, pp. 107-132. doi: 10.31743/vv.2000.