[1]
C. Korzec, “Prorok wobec zła i władzy (2 Sm 12,9)”, vv, vol. 14, pp. 17-38, Dec. 2015.