[1]
J. Chyła, Poznanie Boga i człowieka w Obrazie Niewidzialnego, vv, t. 16, s. 229-246, wrz. 2015.