[1]
A. Żurek, „Chrześcijanin «człowiekiem pokoju» (Ps 37,37) w tradycji Ojców Kościoła okresu przedkonstantyńskieg”o, vv, t. 30, s. 213-229, grudz. 2016.