[1]
A. Kuśmirek, „«Cóż ci uczyniłam, żeś mnie zbił już trzy razy?» (Lb 22,28). O tym jak oślica przemówiła do pogańskiego prorok”a, vv, t. 32, s. 95-125, grudz. 2017.