[1]
A. Kuśmirek, „Marina Paszuk, Białoruskie przekłady Pisma Świętego w latach 1926-2013. Studium historyczno-porównawcze (Mińsk: Wydawnictwo «Pro Christo» 2017”), vv, nr 34, s. 519-522, lis. 2018.