Stefański, J. VIII Przykazanie Dekalogu Na Tle Koncepcji świadectwa I świadka W Tekstach Legislacyjnych Starego Testamentu. Verbum Vitae, T. 27, Oct. 2015, s. 21-46, doi:10.31743/vv.1599.