Stefański, J. VIII Przykazanie Dekalogu Na Tle Koncepcji świadectwa I świadka W Tekstach Legislacyjnych Starego Testamentu. Verbum Vitae, nr 27, Oct. 2015, s. 21-46, https://czasopisma.kul.pl/vv/article/view/1599.