Duda, J. Chrzest Krwi Jako Heroiczny Wyraz Doskonałego świadectwa W Nauczaniu Orygenesa. Verbum Vitae, T. 27, Oct. 2015, s. 209-25, doi:10.31743/vv.1601.