Duda, J. Chrzest Krwi Jako Heroiczny Wyraz Doskonałego świadectwa W Nauczaniu Orygenesa. Verbum Vitae, nr 27, Oct. 2015, s. 209-25, https://czasopisma.kul.pl/vv/article/view/1601.