Frąckowiak, J. Piekło Jako Wyraz Gniewu Bożego W Doświadczeniu Mistycznym Świętej Faustyny Kowalskiej. Verbum Vitae, nr 34, Nov. 2018, s. 369-92, doi:10.31743/vv.2018.34.14.