Piwowar, A. “Funkcje I Zadania Arcykapłana Według Księgi Mądrości Syracha”. Verbum Vitae, Vol. 17, Sept. 2015, pp. 107-32, doi:10.31743/vv.2000.