Tułodziecki, T. Psalmy Szkołą Bożego Przebaczenia. Verbum Vitae, nr 18, Aug. 2015, s. 45-60, https://czasopisma.kul.pl/vv/article/view/2012.