Kuśmirek, Anna. „Marina Paszuk, Białoruskie Przekłady Pisma Świętego W Latach 1926-2013. Studium Historyczno-Porównawcze (Mińsk: Wydawnictwo «Pro Christo» 2017”). Verbum Vitae, no. 34 (listopad 7, 2018): 519-522. Udostępniono grudzień 9, 2019. https://czasopisma.kul.pl/vv/article/view/1921.