Nr 2 (2002): Dlaczego Ewangelia?Słowo wstępne

Henryk Witczyk
9-16
Artykuły – Stary Testament

Stanisław Bazyliński
65-88
Artykuły – Nowy Testament

Artykuły – Ojcowie i życie Kościoła

Recenzje

Mirosław Stanisław Wróbel
309-313