Tom 28 (2015): Świadczyć - jak i o czym?Słowo wstępne

Artykuły – Stary Testament

Artykuły – Nowy Testament

Mirosław Stanisław Wróbel
213-233
Artykuły – Ojcowie i życie Kościoła

Recenzje

Krzysztof Napora
475-482