Janusz Mariański, Godność ludzka – wartość ocalona? Studium socjopedagogiczne, Instytut Wydawniczy, Płock 2017, ss. 202


Konieczny, M. (2020). Janusz Mariański, Godność ludzka – wartość ocalona? Studium socjopedagogiczne, Instytut Wydawniczy, Płock 2017, ss. 202. Zeszyty Naukowe KUL, 62(4), 149-155. https://doi.org/10.31743/zn.2019.62.4.08

Mariusz Grzegorz Konieczny  mariusz-ko@wp.pl
Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Przesyłając artykuł do publikacji, autor oświadcza, że posiada pełnię autorskich praw majątkowych oraz osobistych do utworu, a jego opublikowanie nie naruszy praw osób trzecich.
Przesłanie przez autora artykułu do publikacji w czasopiśmie „Zeszyty Naukowe KUL” traktowane będzie jako udzielenie licencji do eksploatacji praw autorskich do przesłanego utworu na zasadach licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0).