SPIS TREŚCIAbstrakt

.


Pobierz

Opublikowane : 2020-06-18


Szkutnik, D. (2020). SPIS TREŚCI. Zeszyty Naukowe KUL, 62(4). Pobrano z https://czasopisma.kul.pl/znkul/article/view/9828

Dariusz Szkutnik  dariusz.szkutnik@kul.pl

.

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Przesyłając artykuł do publikacji, autor oświadcza, że posiada pełnię autorskich praw majątkowych oraz osobistych do utworu, a jego opublikowanie nie naruszy praw osób trzecich.
Przesłanie przez autora artykułu do publikacji w czasopiśmie „Zeszyty Naukowe KUL” traktowane będzie jako udzielenie licencji do eksploatacji praw autorskich do przesłanego utworu na zasadach licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0).